TỈNH TIỀN GIANG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
Trang 1 trong số 11 (1034 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next >
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phước303
2Công an xã Song Bình - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
3Công an xã Quơn Long - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
4Công an xã Phú Kiết - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
5Công an xã Mỹ Tịnh An - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
6Công an xã Lương Hòa Lạc - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
7Công an xã Long Bình Điền- Chợ Gạo – Tiền Giang20020
8Công an xã Hoà Tịnh – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
9Công an xã Hoà Định – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
10Công an xã Đăng Hưng Phước – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
11Công an xã Bình Phục Nhứt – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
12Công an xã Bình Phan – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
13Công an xã Bình Ninh – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
14Công an xã An Thạnh Thuỷ – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
15Công an thị trấn Chợ Gạo – Chợ Gạo – Tiền Giang20020
16Công an xã Tân Thới - Tân Phú Đông – Tiền Giang22022
17Công an xã Tân Phú - Tân Phú Đông – Tiền Giang22022
18Công an phường Tân Long – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
19Công an Phường 10 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
20Công an Phường 9 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang34034
21Công an Phường 8 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
22Công an xã Trung An – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang30030
23Công an xã Thới Sơn – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang28028
24Công an xã Tân Mỹ Chánh – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang28028
25Công an xã Phước Thạnh – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang28028
26Công an xã Mỹ Phong – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
27Công an xã Đạo Thạnh – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang30030
28Công an Phường 7 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang52052
29Công an Phường 6 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
30Công an Phường 5 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
31Công an Phường 4 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang28028
32Công an Phường 3 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
33Công an Phường 2 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang29029
34Công an Phường 1 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang39140
35Công an thị trấn Vàm Láng - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
36Công an thị trấn Tân Hòa - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
37Công an xã Yên Luông - Gò Công Tây – Tiền Giang22022
38Công an xã Vĩnh Hựu - Gò Công Tây – Tiền Giang20020
39Công an xã Thạnh Trị - Gò Công Tây – Tiền Giang20020
40Công an xã Thạnh Nhựt - Gò Công Tây – Tiền Giang21021
41Công an xã Thành Công - Gò Công Tây – Tiền Giang21021
42Công an xã Long Vĩnh - Gò Công Tây – Tiền Giang20020
43Công an xã Long Bình - Gò Công Tây – Tiền Giang21021
44Công an xã Đồng Thạnh - Gò Công Tây – Tiền Giang20020
45Công an xã Đồng Sơn - Gò Công Tây – Tiền Giang21021
46Công an xã Bình Tân - Gò Công Tây – Tiền Giang20020
47Công an xã Bình Phú - Gò Công Tây – Tiền Giang21021
48Công an xã Bình Nhì - Gò Công Tây – Tiền Giang21021
49Công an thị trấn Vĩnh Bình - Gò Công Tây – Tiền Giang21021
50Công an xã Tân Trung - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
51Công an xã Long Thuận - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
52Công an xã Long Hưng - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
53Công an xã Long Hòa - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
54Công an xã Long Chánh - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
55Công an xã Bình Xuân - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
56Công an xã Bình Đông - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
57Công an xã Phú Thạnh - Tân Phú Đông – Tiền Giang22022
58Công an xã Phú Tân - Tân Phú Đông – Tiền Giang22022
59Công an xã Phú Đông - Tân Phú Đông – Tiền Giang22022
60Công an xã Tân Thành - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
61Công an xã Tân Tây - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
62Công an xã Tân Phước - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
63Công an xã Tân Đông - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
64Công an xã Tân Điền - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
65Công an xã Phước Trung - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
66Công an xã Kiểng Phước - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
67Công an xã Gia Thuận - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
68Công an xã Bình Nghị - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
69Công an xã Bình Ân - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
70Công an xã Tân Thạnh - Tân Phú Đông – Tiền Giang22022
71Công an xã Tăng Hòa - Gò Công Đông – Tiền Giang22022
72Công an phường 5 - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
73Công an phường 1 - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
74Công an xã Xuân Đông - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
75Công an xã Trung Hòa - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
76Công an xã Thanh Bình - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
77Công an phường 4 - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
78Công an phường 3 - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
79Công an phường 2 - TX. Gò Công – Tiền Giang21021
80Công an xã Tân Thuận Bình - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
81Công an xã Tân Bình Thạnh - Chợ Gạo – Tiền Giang20020
82Phòng An ninh kinh tế5290529
83Phòng Cảnh sát hình sự1290129
84Phòng Cảnh sát kinh tế3200320
85Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy1540154
86Phòng Cảnh sát môi trường1840184
87Phòng CS QLHC về TTXH4710471
88Phòng Cảnh sát cơ động97097
89Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH3996405
90Phòng Cảnh sát giao thông5080508
91Phòng Kỹ thuật hình sự90090
92Trại tạm giam90090
93Phòng CS thi hành án hình sự và HTTP1000100
94Phòng Hậu cần2420242
95Thanh tra Công an tỉnh1030103
96Phòng Hồ sơ84084
97Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ102231025
98Phòng Tổ chức cán bộ1230123
99Cơ quan thường trú TTXVN98098
100Trung tâm Lưu trữ Lịch sử20004862486
0 9.353.1952112.33311.465.528
Trang 1 trong số 11 (1034 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next >